Human Factor

HUMAN ACADEMY

Vi vil udfordre de bestående kurser og uddannelser indenfor ledelse, HR og salg, og vi tror på at den bedste uddannelse og træning fås af mennesker, der selv har prøvet at udføre opgaverne i praksis.
Fordi vi tror på at resultater skabes af mennesker, med vilje og engagement, har vi stort fokus på menneskets resurser og potentiale, allerede fra første undervisningsdag.

Vi tilbyder lige nu kursus i lederskab og kursus i HR for SMV virksomheder, og på sigt vil vi udvide med salgskurser m.v.

HUMAN LEADERSHIP | BASIC

Et stærkt og tydeligt lederskab med fokus på menneskers potentiale, giver langt bedre resultater end management og trendy buzzwords nogensinde har gjort. Derfor har vi udviklet Danmarks nye og måske eneste uddannelse i Lederskab.

Ledere har stor indflydelse på virksomheders resultater, og der er heldigvis stigende opmærksomhed omkring lederes effekt på medarbejderes trivsel, performance og engagement – og dermed også øget bevidsthed om at ledere har stor indflydelse på virksomhedernes succes og resultater. Derfor er det vigtigt at du har vilje til at fokusere på dit lederskab – og at du har mod til at udvikle det.

Når du udvikler dit lederskab, vil du opleve et endnu større engagement hos dig selv, og hos dine kolleger og medarbejdere, og du vil opleve at det bliver endnu nemmere at tiltrække dygtige mennesker.

Derfor har vi udviklet HUMAN LEADERSHIP | BASIC, som er en stærk Lederskabsuddannelse der er baseret på mange års praktisk ledererfaring. Din uddannelse styrkes endvidere gennem din deltagelse i et solidt netværk af ledere.

Det er også værd at huske, at virksomheder med dygtige ledere er mere attraktive for både kunder og samarbejdspartnere!

Uddannelsen har sin egen hjemmeside, læs mere på www.lederskab.nu

HUMAN RESOURCES | SMV

Mange små og mellemstore virksomheder, overlader HR til en administrativ medarbejder, som ofte brænder for at arbejde med området. Gennem årene har vi dog ofte mødt frustrationer hos disse medarbejdere, fordi de ikke altid har den fornødne erfaring og viden, til at sikre en høj kvalitet i deres daglige arbejde.

På vores HR kursus forløb, som i øvrigt er modulopbygget, får jeres HR medarbejder en solid værkstøjskasse at arbejde med, og efter de 8 moduler, sikrer vi at de har basal viden om:

Der afsluttes med en forståelsesprøve.

Vil du høre mere om HUMAN RESOURCES for SMV?