Human Factor

HUMAN DEVELOPMENT

Udvikling af mennesker og organisationer, er ofte forskellen på stagnation og vækst.

Vi tilbyder at understøtte virksomhedens udvikling gennem udvikling af medarbejdere, ledere og organisation. Hverken to mennesker eller to virksomheder er helt ens, så vi har ikke en forudfattet mening om hvad der passer til lige præcis jeres virksomhed.

Derfor er en grundig analyse altafgørende for at finde ud af hvilke udfordringer I reelt har, og hvilke løsningsmuligheder, der kan arbejdes med.

Kontakt os for at få en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe med at udvikle jeres personale, jeres ledere eller hele jeres virksomhed/organisation.

Lederudvikling

Vi påstår at en leder, der ikke er i udvikling, groft sagt er i afvikling!
Derfor tilbyder vi ledersparring og –træning, der fokuserer på den enkelte leders potentiale. Sparringen kan både være til top- og mellemledere, samt til bestyrelser.

Sparring kan være i team og på individuelt plan.

Desuden tilbyder vi uddannelse i lederskab. Det kan du læse mere om i Human Academy.

Lederudvikling

Vi påstår at en leder, der ikke er i udvikling, groft sagt er i afvikling!
Derfor tilbyder vi ledersparring og –træning, der fokuserer på den enkelte leders potentiale. Sparringen kan både være til top- og mellemledere, samt til bestyrelser.

Sparring kan være i team og på individuelt plan.

Desuden tilbyder vi uddannelse i lederskab. Det kan du læse mere om i Human Academy.

HUMAN ACADEMY

Organisationsudvikling

At skabe, vedligeholde og udvikle en organisation med fælles kultur, værdisæt, paradigme og fokus, er en af de allervigtigste ledelsesopgaver.

Gennem mange års erfaring med arbejdet med organisationer, har jeg udviklet Cirkelorganisationen, hvor alle medarbejdere og ledere, uanset funktion, får skabt tillid og klarhed over den indbyrdes afhængighed, og ikke mindst over ansvarsområder, snitflader og funktioner i bestræbelserne på at skabe et fælles fokus på kundesegmentet, uanset hvilken funktion man har i organisationen.
At træne og udvikle en Cirkelorganisation, kræver tålmodighed og træning, men resultatet af indsatsen vil være tydelig.

Udfyld kontaktformularen hvis du vil høre mere om, hvordan I får skabt en cirkelorganisation, baseret på tillid og gensidighed, som med garanti vil give jer nogle fantastske resultater.

Personaleudvikling

Medarbejdersamtalen er et af de vigtigste ledelsesværktøjer der findes. Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer med at designe og opbygge jeres eget MU-Samtale system, som passer til jeres virksomheds størrelse, kultur og værdisæt.

Temaerne for Motivation & Performance udvikles altid i samarbejde med vores kunde, og kan eksempelvis være:

Motivation & performance

Sæt fokus på menneskerne i din virksomhed, og skab endnu bedre resultater.
Graden af succes for en virksomhed, er proportionelt med graden af engagement, performance og arbejdsglæde blandt både ledere og medarbejdere. Derfor tilbyder vi vores erfaring med at sammensætte programmer, der fremmer virksomhedens samlede trivsel, motivation og præstation.

Programmerne sammensættes af processer/moduler, der løber over tid, så der skabes kontinuitet, samtidigt med at præstation og motivation øges og efterhånden indlejres i deltagernes arbejdsmønster. Motivation & Performance påvirker virksomhedens kultur og resultater i en positiv retning.

For at skabe et succesrigt forløb er det vigtigt, at vi får en dialog med jeres virksomhed om præmisserne, virksomhedskulturen, personsammensætningen og virksomheden. Kort sagt: Vi skal lære jer at kende!
Vil du høre mere om mulighederne?