Human Factor

HUMAN RESOURCES

Jeres ansatte er jeres vigtigste resurser!

Tydeligere kan det ikke siges, og det kan ikke fremhæves nok. Jo mere automatiseret og avanceret en virksomhed er, desto større krav stilles der til personalets faglighed, og i høj grad også til deres engagement og vilje til at medvirke til at gøre deres bedste.

Det betyder ofte, at der er et enormt fokus på de faglige kompetencer, fordi det er jo nemt og målbart at forholde sig til, og en tekniker er vel en tekniker?
Alt for ofte bliver de faglige kompetencer udslagsgivende i eksempelvis en rekrutteringsproces, og alt for ofte medfører det, at man ansætter en person på grund af de faglige kompetencer, men kort tid efter ophører samarbejdet på grund af personlige uoverensstemmelser, eller uens værdisæt osv.

Vi mener at de faglige kompetencer kan læres, men de personlige kompetencer er oftest ret konstante. Ikke at man ikke skal have nogle faglige grundforudsætninger for at bestride et job, men ingeniøren med de højeste karakterer er ikke nødvendigvis ham/hende, der passer bedst ind i kulturen på virksomheden.

Rekruttering

Den bedste måde at sikre vores kunder de bedste resultater, er når vi kender dem – og når de kender os.
Ved at investere lidt tid i at lære dig og din virksomhed at kende, både organisationen og kulturen, får vi en god fornemmelse af både virksomheden og af opgaven. Således optimerer vi mulighederne for at finde den helt rigtige kandidat til dig.

Du kan fokusere på din virksomheds drift og resultater, mens vi tager os af den tidskrævende og grundige proces, det er at finde de helt rigtige medarbejdere til din virksomhed, for vi tilbyder dig en professionel og velgennemført udvælgelses- og rekrutteringsproces, hvor vi vil gøre alt hvad vi kan for at præsentere dig for de rigtige kandidater, i forhold til de kriterier du stiller op.

Vore rekrutteringsløsninger er selvfølgelig fleksible og kundetilpassede, og forudsætningen for et veltilrettelagt og succesfuldt rekrutteringsforløb, er derfor en grundig afklaring af jobprofil i forhold til den stilling, der skal besættes.

Et rekrutteringsforløb kan eksempelvis indeholde:

Men vigtigst af alt er, at vi sammensætter opgaven, så den passer til jeres behov.
Vi kontakter dig gerne, hvis du vil høre mere om vores måde at rekruttere, samt vores priser, tilfredshedsgaranti og betingelser.

Partner-job

Vi støtter jeres tiltrækning af internationale kompetencer, og hjælper med at gøre jeres virksomhed mere attraktiv for internationale kandidater/specialister, fordi vi tilbyder at tage hånd om jeres internationale medarbejders partners/ægtefælles job- og karriere søgning.
Alle programmer sammensættes individuelt, og kan desuden indeholde elementer af Relocation.
Et PARTNER-JOB program kan indeholde elementer lige fra opbygning af CV og ansøgning, over job- og karrieresparring til reel markedsføring af partneren overfor vores netværk af virksomheder over hele landet.

Jeres virksomheds fordele

• I vil være langt mere attraktive som international arbejdsplads.
• Jeres nye medarbejder oplever at I tager hånd om situationen fra starten, hvilket betyder hurtigere performance.
• Vi tager hånd om udfordringerne på jeres vegne, og som jeres ambassadører.
• I får positiv omtale både i Danmark og i udlandet.

Partnerens/ægtefællens fordele

• Der kan etableres en individuel indsats allerede før de kommer til Danmark.
• Programmet sammensættes i forhold til de individuelle behov.
• Der tilbydes en håndholdt indsats, hvilket giver stor tryghed fra starten.
• Vi kender det danske arbejdsmarked.

Vil du høre mere om mulighederne?

Human Outplacement

Det giver respekt og anerkendelse, når en virksomhed hjælper opsagte medarbejdere videre i karrieren, og det styrker virksomhedens image både udadtil, men fremfor alt indadtil.

Via et effektiv og individuelt tilpasset Outplacement program, vil du opleve at det at hjælpe en opsagt kollega/medarbejder videre i sin karriere på en god og udbytterig måde, ikke blot giver respekt og anderkendelse fra andre, men du oplever også at den opsagte medarbejder vil respektere dig for det, og de tilbageværende medarbejdere vil fortsat bevare glæden over at være ansat i din virksomhed.

Når et menneske pludselig skal søge efter nye muligheder, kan reaktionen være meget forskellig. Det er en svær omstillingsproces at skulle sige farvel til det faste holdepunkt, et job ofte er i livet. Derfor er det vigtigt at håndtere omstillingsprocessen ordentligt, og forløbet har stor betydning for hvor hurtigt og succesfuldt, medarbejderen kommer i arbejde igen.

Vores Outplacement program har fokus på både afslutning, omstilling og den nye start. Vi tilbyder at hjælpe medarbejderen på en ordentlig, målrettet og omsorgsfuld måde, hvor der er fokus på at skabe resultater for den opsagte medarbejder, således at programmet:

Vi starter altid med en dialog med virksomhedens leder og den opsagte medarbejder, så vi får indsigt i jeres situation og ønsker. Det sikrer, at vi er i stand til at tilbyde et hensigtsmæssigt og effektivt program, der bliver skræddersyet til den opsagte medarbejder indenfor de rammer, der er udstukket af virksomheden.

Vil du have mere information om vores fleksible Outplacement koncept, kontakter vi dig gerne.

In-House HR

Fordi alle virksomheder har forskellige behov for HR, så for os er det en selvfølge, at vi også tilbyder fleksible og kundetilpassede løsninger på HR området. Vi tilbyder en In-House model, hvor I får tilknyttet en kvalificeret HR medarbejder, der udføre jeres HR opgaver i et nærmere defineret omfang.

Som altid vil vi starte med at tage en dialog med jer om jeres reelle behov, således at det bliver den helt rigtige Human Factor konsulent, der løser opgaverne sammen med jer. En In-House HR medarbejder, tager sine erfaringer fra lignende opgaver med sig i løsningen af opgaven og tager beslutninger i overensstemmelse med jeres virksomheds bestående kultur og regelsæt. I få derfor HR medarbejder, der både udøver HR og bidrager til udviklingen.

I får en professionel HR medarbejder fra dag 1, og dermed kan I fokusere på virksomhedens drift og resultater, mens vi tager os af HR. Vi tilbyder altid at vi i samarbejde med jer kan justere opgaverne løbende undervejs, hvis behovet stiger eller falder. Desuden tilbyder vi en løbende afrapportering i det omfang I ønsker det. En In-House HR aftale kan som regel opsiges med kort varsel.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med en løsning, der passer jer?

Eksempler på opgaver vi kan varetage:
• Ledelsessparring
• Udarbejde ansættelseskontrakter
• Deltage ved ansættelsessamtaler
• Udarbejde og fremstille personalehåndbøger
• Udarbejde og fremstille uddannelsesplaner
• Personaleadministration
• Ad hoc opgaver.